Panme đầu nhọn Mitutoyo 342, 142, 112

Panme đầu nhọn Mitutoyo 342, 142, 112 hay panme đo điểm Mitutoyo

Panme đầu nhọn điện tử 0-25mm Mitutoyo 342-251-30, 342-351-30

Panme đầu nhọn điện tử 25-50mm Mitutoyo 342-252-30, 342-352-30

Panme đầu nhọn điện tử 50-75mm Mitutoyo 342-253-30, 342-353-30

Panme đầu nhọn điện tử 75-100mm Mitutoyo 342-254-30, 342-354-30

Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm Mitutoyo 112-153, 112-165

Panme đầu nhọn cơ khí 0-25mm Mitutoyo 142-153, 142-201

Panme đầu nhọn cơ khí 25-50mm Mitutoyo 112-154, 112-166

Panme đầu nhọn cơ khí 50-75mm Mitutoyo 112-155, 112-167

Panme đầu nhọn cơ khí 75-100mm Mitutoyo 112-156, 112-168

Giá : Liên Hệ

  • Tất cả sản phẩm đều có hóa đơn bán hàng đi kèm. Quý khách nào không nhận được hóa đơn vui lòng Liên hệ 0984.239.972