Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo hay panme Mitutoyo 293
293-100 Panme đo ngoài điện tử 0-25mm (0.0001mm)
293-240-30 Panme đo ngoài điện tử 0-25mm (0.001mm)
293-241-30 Panme đo ngoài điện tử 25-50mm (0.001mm)
293-242-30 Panme đo ngoài điện tử 50-75mm (0.001mm)
293-243-30 Panme đo ngoài điện tử 75-100mm (0.001mm)
293-250-30 Panme đo ngoài điện tử 100-125mm (0.001mm)
293-251-30 Panme đo ngoài điện tử 125-150mm (0.001mm)
293-252-30 Panme đo ngoài điện tử 150-175mm (0.001mm)
293-253-30 Panme đo ngoài điện tử 175-200mm (0.001mm)
Thương hiệu: Mitutoyo -Nhật Bản

Giá : Liên Hệ

  • Tất cả sản phẩm đều có hóa đơn bán hàng đi kèm. Quý khách nào không nhận được hóa đơn vui lòng Liên hệ 0984.239.972