Thước đo lỗ đầu panme Mitutoyo 511

Thước đo lỗ đầu panme Mitutoyo 511 hay thước đo lỗ Mitutoyo series 511

511-803, 511-813, 511-823 Thước đo lỗ Mitutoyo 60-100mm 

511-804, 511-814, 511-824 Thước đo lỗ Mitutoyo 100-160mm

511-805, 511-815, 511-825 Thước đo lỗ Mitutoyo 150-250mm

511-806, 511-816, 511-826 Thước đo lỗ Mitutoyo 250-400mm

Giá : Liên Hệ

  • Tất cả sản phẩm đều có hóa đơn bán hàng đi kèm. Quý khách nào không nhận được hóa đơn vui lòng Liên hệ 0984.239.972