Panme đo trong cơ khí dạng nối Mitutoyo 133

Panme đo trong cơ khí dạng nối Mitutoyo 133 hay panme đo trong có trục mở rộng Mitutoyo hay panme đo trong cơ khí dạng trục mở rộng Mitutoyo series 133

133-143 Panme đo trong dạng ống nối 50-75mm Mitutoyo

133-144 Panme đo trong dạng ống nối 75-100mm Mitutoyo

133-145 Panme đo trong dạng ống nối 100-125mm Mitutoyo

133-146 Panme đo trong dạng ống nối 125-150mm Mitutoyo

133-147 Panme đo trong dạng ống nối 150-175mm Mitutoyo

133-148 Panme đo trong dạng ống nối 175-200mm Mitutoyo

133-149 Panme đo trong dạng ống nối 200-225mm Mitutoyo

133-150 Panme đo trong dạng ống nối 225-250mm Mitutoyo

133-151 Panme đo trong dạng ống nối 250-275mm Mitutoyo

133-152 Panme đo trong dạng ống nối 275-300mm Mitutoyo

Giá : Liên Hệ

  • Tất cả sản phẩm đều có hóa đơn bán hàng đi kèm. Quý khách nào không nhận được hóa đơn vui lòng Liên hệ 0984.239.972